CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Selasa, 25 September 2007

Ndamel Cariyos Ngagem Basa Krama

25 Sept 2007

Dinten punika kelas kula,XII_IA 4, wonten pelajaran B.Jawa. Wonten ing pelajaran punika dipunaturi maju setunggal2 nyariyosaken cariyos ngagem B.Jawa. Tugas punika sampun dipuntimbali saking minggu kalawingi. Samesthinipun dinten punika saged maju setunggal2, ananging lare2 dereng wonten ingkang ndamel,dados boten wonten ingkang maju ing ngajengipun kelas. Amargi boten wonten ingkang maju,Bu Rini, guru B.Jawa kula dados radi duka kaliyan lare2. Lare2 lajeng ngarep2 wonten "pahlawan"ingkang maju ngrumiyini lare2.
Pungkasanipun pahlawan njedul saking Romi ingkang nyariyosaken pengalaman piyambakipun nalika tkasih SMP. Sanajan Basa Kramanipun Romi katah ingkang lepat,Romi tetep dados "pahlawan" kagem lare2.

[ini cerita yg kubuat pd pelajaran B.Jawa juga. Aku akhirnya maju pake cerita ini, habis aku blum bwt sih,, hehehe.....
aku maju setelah Romi selesai menceritakan pengalamannya.]

susahnya bikin blog!

26 Sept 2007

Buuuuu......zzzzzzeeeeeeeeeetttttttttttt.............................!
Susah bgt bikin blog.
Gw gak nyangka klo bikin blog ternyata sesusah ini. Nggak tw klo org laen ya, bwt gw ini susah bgt.
Tp alhamdulillah gw akhirnya berhasil bikin.